план-график реализации ГП Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года на 2016 (в редакции приказа от 01.07.2016 г. № 9)

11.07.2016
2320

Сентябрь 2019

26

26 Сентябрь 2019

27

27 Сентябрь 2019

28

28 Сентябрь 2019

29

29 Сентябрь 2019

30

30 Сентябрь 2019

31

31 Сентябрь 2019

1

1 Сентябрь 2019

2

2 Сентябрь 2019

3

3 Сентябрь 2019

4

4 Сентябрь 2019

5

5 Сентябрь 2019

6

6 Сентябрь 2019

7 8

8 Сентябрь 2019

9

9 Сентябрь 2019

10

10 Сентябрь 2019

11

11 Сентябрь 2019

12

12 Сентябрь 2019

13

13 Сентябрь 2019

14 15

15 Сентябрь 2019

16

16 Сентябрь 2019

17

17 Сентябрь 2019

18

18 Сентябрь 2019

19

19 Сентябрь 2019

20

20 Сентябрь 2019

21

21 Сентябрь 2019

22

22 Сентябрь 2019

23

23 Сентябрь 2019

24

24 Сентябрь 2019

25

25 Сентябрь 2019

26

26 Сентябрь 2019

27

27 Сентябрь 2019

28

28 Сентябрь 2019

29

29 Сентябрь 2019

30

30 Сентябрь 2019

1

1 Сентябрь 2019

2

2 Сентябрь 2019

3

3 Сентябрь 2019

4

4 Сентябрь 2019

5

5 Сентябрь 2019

6

6 Сентябрь 2019