план-график реализации ГП Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года на 2016 (в редакции приказа от 01.07.2016 г. № 9)

11.07.2016
1914

Март 2019

25

25 Март 2019

26

26 Март 2019

27

27 Март 2019

28

28 Март 2019

1

1 Март 2019

2 3

3 Март 2019

4

4 Март 2019

5

5 Март 2019

6

6 Март 2019

7

7 Март 2019

8

8 Март 2019

9 10

10 Март 2019

11

11 Март 2019

12

12 Март 2019

13

13 Март 2019

14

14 Март 2019

15

15 Март 2019

16

16 Март 2019

17

17 Март 2019

18

18 Март 2019

19

19 Март 2019

20

20 Март 2019

21

21 Март 2019

22

22 Март 2019

23 24

24 Март 2019

25

25 Март 2019

26

26 Март 2019

27

27 Март 2019

28

28 Март 2019

29

29 Март 2019

30

30 Март 2019

31

31 Март 2019