план-график реализации ГП Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года на 2016 (в редакции приказа от 01.07.2016 г. № 9)

11.07.2016
1758

Декабрь 2018

26

26 Декабрь 2018

27

27 Декабрь 2018

28

28 Декабрь 2018

29

29 Декабрь 2018

30

30 Декабрь 2018

1 2

2 Декабрь 2018

3

3 Декабрь 2018

4

4 Декабрь 2018

5

5 Декабрь 2018

6

6 Декабрь 2018

7

7 Декабрь 2018

8 9
10

10 Декабрь 2018

11

11 Декабрь 2018

12

12 Декабрь 2018

13

13 Декабрь 2018

14

14 Декабрь 2018

15

15 Декабрь 2018

16

16 Декабрь 2018

17

17 Декабрь 2018

18

18 Декабрь 2018

19

19 Декабрь 2018

20

20 Декабрь 2018

21

21 Декабрь 2018

22

22 Декабрь 2018

23

23 Декабрь 2018

24

24 Декабрь 2018

25

25 Декабрь 2018

26

26 Декабрь 2018

27

27 Декабрь 2018

28

28 Декабрь 2018

29

29 Декабрь 2018

30

30 Декабрь 2018

31

31 Декабрь 2018

1

1 Декабрь 2018

2

2 Декабрь 2018

3

3 Декабрь 2018

4

4 Декабрь 2018

5

5 Декабрь 2018

6

6 Декабрь 2018