план-график реализации ГП Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года на 2016 (в редакции приказа от 01.07.2016 г. № 9)

11.07.2016
2799

Май 2020

27

27 Май 2020

28

28 Май 2020

29

29 Май 2020

30

30 Май 2020

1

1 Май 2020

2

2 Май 2020

3

3 Май 2020

4

4 Май 2020

5

5 Май 2020

6

6 Май 2020

7

7 Май 2020

8

8 Май 2020

9

9 Май 2020

10

10 Май 2020

11

11 Май 2020

12

12 Май 2020

13

13 Май 2020

14

14 Май 2020

15

15 Май 2020

16 17

17 Май 2020

18

18 Май 2020

19

19 Май 2020

20

20 Май 2020

21

21 Май 2020

22

22 Май 2020

23 24

24 Май 2020

25

25 Май 2020

26

26 Май 2020

27

27 Май 2020

28

28 Май 2020

29

29 Май 2020

30

30 Май 2020

31

31 Май 2020